วิธีดาวน์โหลด ธีมไลน์ฟรี

1) คลิ๊กปุ่ม รอจนขึ้น Get Link

2) กดไปยังหน้าดาวน์โหลด รอจนขึ้น Get Link อีกครั้ง

3) กดดาวน์โหลด สำเร็จ