วิธีการเปลี่ยนธีมไลน์

ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมในวีดี https://goo.gl/zvsCpB

ปัญหา Cannot Import Theme ตอนจะเลือกไฟล์ theme.zip ใน Theme Changer (เทคนิคจากเพื่อนบ้าน)

1. เข้าตัวจัดการไฟล์หาโฟลเดอร์ Download

2. เลือกธีมที่จะเปลี่ยน > เพิ่มเติม > เปลี่ยนชื่อ

3. เพิ่ม ; ต่อท้าย และกดตกลง