วิธีเปลี่ยน ธีมไลน์ฟรี

วิธีการเปลี่ยนธีมโดยใช้ Theme Changer ปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้ว สามารถดูรายละเอียดวิธีเปลี่ยนธีมไลน์แบบใหม่ดังนี้

1.เข้าแอพพลิเคชั่น Line > ธีมของฉัน กดดาวน์โหลดธีมไลน์อันไหนก็ได้ แต่อย่างเพึ่งกดใช้งาน

2.ดาวน์โหลดธีมไลน์ที่ต้องการ sticker2me.com

3.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ZArchiver ใน Play Store กดที่นี่

4.เข้าแอพพลิเคชั่น ZArchiver กดอนุญาตเข้าถึงไฟล์

5.หาโฟล์เดอร์ > Download และกดเข้าไป

6.จะเห็นธีมไลน์ที่ดาวน์โหลด (ข้อ 2)

7.กดค้างธีมไลน์ทีต้องการ จากนั้นกด Copy

8.กดย้อนกลับ หาโฟล์เดอร์ > Android กดเข้าไป

9.กดเข้าโฟล์เดอร์ > data กดเข้าไป

10.กด > ใช้โฟล์เดอร์นี้

11.กด > อนุญาต

12.หาโฟล์เดอร์ > jp.naver.line.android กดเข้าไป

13.กดเข้าโฟล์เดอร์ > files กดเข้าไป

14.กดเข้าโฟล์เดอร์ > theme กดเข้าไป

15.จะเห็นธีมไลน์ที่ดาวน์โหลด (ข้อ 2)

ตรงนี้สำคัญ โฟล์เดอร์มีชื่อยาวๆ ให้สังเกตชื่อท้ายสองตัว และจำ

7a หมายถึง ธีมไลน์ Black

58 หมายถึง ธีมไลน์ โคนี่

4b หมายถึง ธีมไลน์ บราวน์

จากนั้นกดวางในโฟล์เดอน์ไหนก็ได้ แต่จำชื่อท้ายสองตัวดีๆ

(ถ้าไม่มีไอคอนสีเขียว ให้ไป copy ธีมไลน์ใหม่ตามข้อ 7)

16.หลังจากวางจะได้สองไฟล์

17.กดค้าง > themefile.xxx > Raname

18.กด > คัดลอกชื่อ

19.กดค้าง > themefile.xxx > Delete

20.กดค้าง > YES

21.กดค้าง > theme.zip > Rename

22.กดวางชื่อทีคัดลอก (ข้อ 18)

23.เปลี่ยนชื่อเสร็จได้ตามภาพ

24.เข้าแอพพลิเคชั่น Line > ธีมของฉัน กด ใช้งาน

(เราวางไฟล์ธีม ในโฟล์เดอร์ไหน กดใช้งานธีมนั้นตามข้อ 15) เช่นวางในโฟล์เดอร์ต่อท้าย 7a คือ Black กด ใช้งาน ธีม Black

วิธีเปลี่ยน ธีมไลน์ฟรี วีดีโอ

cr.Focus Star Channel
cr.Focus Star Channel